Một số Ví dụ về Phương trình !

Go down

khách Một số Ví dụ về Phương trình !

Bài gửi by Admin on 20/02/08, 02:54 am

ĐẠI SỐ
I. GIẢI PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH.
Cú pháp: > solve(equ, var);
Trong đó: - equ : là phương trình hoặc bất phương trình
- var: là biến số (ẩn số).

Các ví dụ:
Ví dụ 1: Giải phương trình .
Ta nhập vào Maple như sau:
> solve(x^2-3*x-2=0,x);

Cụ thể hơn, nếu ta khai báo {x}_dùng cặp ngoặc { …} ở biến, thì kết quả sẻ như sau:
> solve(x^2-3*x-2=0,{x});

Chú ý nếu phương trình có dạng f(x)  0, thì ta có thể dùng cú pháp:
> solve(f(x), x); hoặc > solve(f(x),{x});
Chẳng hạn với phương trình ở trên ta có thể nhập như sau:
> solve(x^2-3*x-2,{x});

Ví dụ 2: Giải phương trình .
> eq:=x^3-3*x+2=x-1;

> solve(eq,{x});


Ví dụ 3: Giải phương trình .
> f:=x^3-4*x^2+4*x-3; {# Khai báo phương trình }

> solve(f,{x}); {# Giải phương trình }

Ta nhận thấy, trường hợp phương trình có nghiệp phức, Maple sẽ cho kết quả rất cụ thể.
Ví dụ 4: Giải phương trình sau theo ẩn số x:
> restart; eq:=3*x-(y+1)^2=2;

> solve(eq, {x});


Ví dụ 5: Giải phương trình
> f:=x^4-2*x^3+2; solve(f, {x});


Trường hợp này, Maple dùng RootOf(expression, index  i) để thông báo kết quả.
Để thấy các nghiệm cụ thể ta có thể làm theo một trong các cách sau:
Cách 1:
> evalf(%);

Theo cách này, thu được các nghiệm cụ thể ở dạng thập phân.
Cách 2:
> restart;f:=x^4-2*x^3+2; solve(f, {x}): allvalues({%});


Theo cách này, ta đã sử dụng lệnh >allvalues({%}); để lấy các nghiệm tường minh và chính xác hơn.
 Một cách khác để tìm tập nghiệm của phương trình :
Giả sử ta cần giải phương trình có dạng exp  0.
Cặp lệnh: > eq:  RootOf(exp, var); allvalues(eq);

Ví dụ 6: Giải phương trình .
> eq1:=RootOf(x^3-2*x+1,x);

> allvalues({eq1});


* Nếu muốn tìm nghiệm thứ i (là số nguyên) của phương trình exp = 0 _(phương trình một ẩn), ta dùng cặp lệnh sau: > eq: RootOf(exp, index = i); allvalues(eq);
Ví dụ 7: Tìm nghiệm thứ 2 của phương trình
> eq2:=RootOf(x^3-6*x+4, index = 2);

> allvalues({eq2});


Ví dụ 8: Giải phương trình lượng giác .
> eq1:=sqrt(3)*sin(x)-cos(x)=1;

> solve(eq1,{x});


Để tìm tập nghiệm đầy đủ của phương trình trên ta thực hiện đoạn lệnh sau:
> _EnvAllSolutions := true:
> solve(eq1,{x});


Ở đây, Z1~, Z2~ là các số nguyên.
Ví dụ 9: Giải phương trình lượng giác .
> _EnvAllSolutions := true: solve(cos(x)=0,x);

Bây giờ ta có thể thay giá trị của Z5~ _giá trị nguyên để tìm nghiệm cụ thể của phương trình trên bằng cách dùng các lệnh sau:
{Để tính giá trị của Z5~ ta dùng lệnh: > op(indets(solve(cos(x)=0,x)); }

> _EnvAllSolutions := true: r:=solve(cos(x)=0,x);

> subs(op(indets(r))=n,r);


Ở trên ta đã thay Z5~ bởi n.
Bây giờ thay Z5~¬  7, ta được nghiệm là:
> _EnvAllSolutions := true: r:=solve(cos(x)=0,x);

> subs(op(indets(r))=7,r);


 Tìm nghiệm theo tham số đối với phương trình có hơn một ẩn số.
Ví dụ 10: Giải phương trình hai ẩn .
> restart;
eq:=x^2 + y^2 = 9; solve(eq , {x(t), y(t)} );Ví dụ 11: Giải phương trình hai ẩn
> eq2:=x^2/9+y^2/4=1; solve(eq2, {x(u), y(u)});

 Giải bất phương trình .
Ví dụ 12: Giải bất phương trình .
> solve(x^2-3*x>1, {x});

Hoặc:
> restart;solve(x^2-3*x>1, x);

Nhận xét: nếu ta khai báo {x} trong câu lệnh thì kết quả rỏ ràng hơn.
Ví dụ 13: Giải bất phương trình .
> solve(x^3+x^2-3*x-2<0, {x});

 Giải hệ (bất) phương trình .
Cú pháp: > solve({sys_equ}, var);
Trong đó: - sys_equ: là các phương trình của hệ, được đặt trong cặp ngoặc { } và cách nhau bởi dấu phẩy “ , ” .
- var: là các biến của hệ_nên đặt trong cặp ngoặc { }.
Ví dụ 14: Giải hệ phương trình .
> sys:={x+2*y=3, y+1/x=1};solve(sys, {x,y});


Ví dụ 15: Giải hệ phương trình .
> sys2:={x^2-y^2-y, x+y^2, x<>0}; solu:=solve(sys2):

> `Nghiem thuc cua he`;evalf(solu);


Giá trị chính xác của nghiệm này là:
{Nghiệm này lấy được bằng cách dùng lệnh > allvalues(solu); và lấy nghiệm đầu tiên trong phần kết quả thu được }.

Nghiệm được viết lại như sau:

Ta tìm tất cả các nghiệm (kể cả nghiệm phức) của hệ như sau:
> sys2:={x^2-y^2-y, x+y^2, x<>0}; solu:=solve(sys2):

> `Nghiem day du cua he`;allvalues(solu):evalf(%);

••• Đối với hệ phương trình ta có thể rút một biến nào đó theo các biến còn lại.
Cú pháp: > eliminate (eqnset, varset) ;
Trong đó: - eqnset là tập hợp các phương trình
- varset là tập hợp các biến.
Ví dụ: Xét hệ phương trình . Ta có thể khử ẩn x của hệ trên như sau:
> restart;s:={3*x-4*x*y^2=5,2*y^2-3*x*y=7};

> kq:=eliminate(s,x);


•• Một cách khác để tìm nghiệm của phương trình một ẩn số dạng .
Lệnh : dùng gói lệnh > with(Student[Calculus1]):
và lệnh > Roots(f(x), x, opts)
> Roots(f(x), x = a..b, opts)
> Roots(f(x), a..b, opts)
Trong đó: - a, b : là hai cận của khoảng .
- f(x) là một biểu thức một ẩn.

- opts: khai báo numeric là true hoặc false. Nếu true thì kết quả cho dưới dạng thập phân, nếu là false thì kết quả cho dưới dạng đầy đủ_nguyên bản. Nếu ta không khai báo opts thì Maple sẻ tự mặc định khai báo là numeric false.
Ví dụ 16: Tìm tập nghiệm của phương trình
> eq := 2*x^3+5*x^2-5*x-6;

> with(Student[Calculus1]):
`Tap nghiem cua PT da cho:`;
Roots(eq,x);


Nếu muốn kết quả hiển thị dưới dạng thập phân thì ta khai báo opts là numeric true(Trong câu lệnh ta chỉ cần viết numeric thì Maple tự khai báo cho ta numeric  true). Ta được:
> with(Student[Calculus1]):
`Tap nghiem cua PT da cho:`;
Roots(eq,numeric);Nếu muốn kết quả được làm tròn đến 5 chữ số ở hàng thập phân ta làm tiếp như sau:
> evalf(%,5);
Ví dụ 17: Tìm tất cả các nghiệm của phương trình trong khoảng .
> restart;
> with(Student[Calculus1]):eq1:=sin(x);
`Tap nghiem cua PT sinx=0 tren doan [-10;15]:`; Roots(eq1,x=-10..15);
Rỏ ràng phương trình này có vô số nghiệm trên tập xác định của nó, nếu ta không giới hạn khoảng nghiệm, Maple sẻ thông báo và chỉ đưa ra một số nghiệm minh họa.
> restart;with(Student[Calculus1]):eq1:=sin(x);
`Tap nghiem cua PT sinx=0 :
`; Roots(eq1);Warning, the expression has an infinity of roots, some examples of which are given


Maple đã thông báo, phương trình (ở trên là biểu thức_expression) có vô số nghiệm, và chỉ đưa ra một số nghiệm của phương trình .{Warning, the expression has an infinity of roots, some examples of which are given}.

Các member có thể copy các dòng lệnh màu đỏ về máy và chạy trên Maple nhé !Được sửa bởi Admin ngày 20/02/08, 02:58 am; sửa lần 1.
avatar
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 142
Age : 37
Đến từ : Maths team
Job/hobbies : Good teaching
Registration date : 16/01/2008

Xem lý lịch thành viên http://ndschool.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

khách Cài đặt Maple

Bài gửi by Admin on 20/02/08, 03:02 am

Nếu member nào chưa có phần mềm Maple có thể liên hệ tại Admin (Đỗ Cao Long) để mượn về cài đặt. File cài đặt có dung lượng gần 80Mb nên upload lên web tốn tiền.
Hiện tại ở Admin có 3 version ( Maple 9.5, Maple 10 và Maple 11).
Member nào có nhu cầu thì liên hệ với Admin nhé !
See you soon !
flower lol!
avatar
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 142
Age : 37
Đến từ : Maths team
Job/hobbies : Good teaching
Registration date : 16/01/2008

Xem lý lịch thành viên http://ndschool.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

khách Re: Một số Ví dụ về Phương trình !

Bài gửi by kid_zint on 20/02/08, 05:54 am

à Thầy ui ! rảnh thầy ra quán up mấy file đó lên mạng đi sài cho dễ.
Em có webbox hay nà: megaupload.com ... nó có thể up môt lúc lên đến 2G ! khíp

_________________

·´`·.(¸.·´(¸.·* -†- ku_s3o ♪♥️--- *·.¸)`·.¸).·´`·
*(¨`·.·´¨)*
`·.¸·´

Đêm không trăng đêm buồn vô tận,
Đời không bạn tựa cánh đồng hoang.
Điếu thuốc tàn bên ly cà phê cạn,
Đời khốn nạn biết làm bạn cùng ai ???
avatar
kid_zint
Top 3
Top 3

Nam
Tổng số bài gửi : 174
Age : 27
Đến từ : my family second - 11b1
Job/hobbies : Student - mem of b1
Registration date : 01/02/2008

Xem lý lịch thành viên http://tamsu.vtv3.biz

Về Đầu Trang Go down

khách Re: Một số Ví dụ về Phương trình !

Bài gửi by Admin on 20/02/08, 06:18 am

Oh ! Yeah !
Như thế thì lại phải download về nữa à.
Lại thêm một fen "chốn chiền" nữa !
Chắc giải pháp liên hệ với Admin là hữu hiệu nhất.
Nhưng nếu cần thì member có thể lấy đĩa ở admin rồi ra wán upload lên nhé !
avatar
Admin
Admin

Nam
Tổng số bài gửi : 142
Age : 37
Đến từ : Maths team
Job/hobbies : Good teaching
Registration date : 16/01/2008

Xem lý lịch thành viên http://ndschool.forum-viet.com

Về Đầu Trang Go down

khách Re: Một số Ví dụ về Phương trình !

Bài gửi by minhhieuh2003 on 25/06/15, 09:40 am

Thầy cho em phương trình này sin(x)+cos(x)=1 thì pt ra được 2 họ nghiệm. Làm sao để mình đặt Z1 thành k vậy. Mong thầy hồi âm sớm, Xin cảm ơn thầy

minhhieuh2003

Tổng số bài gửi : 1
Registration date : 25/06/2015

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

khách Re: Một số Ví dụ về Phương trình !

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết